Systembolagets nya logistiklösning väcker missnöje hos mikrobryggerier


Fotograf: Wermlandsflytt

Från och med den 1 september 2014 ska det bli lättare för mikrobryggerier att nå ut med sin öl. Det var tanken med Systembolagets nya regler. Men redan nu kritiseras förändringarna. Det nya upplägget innebär nämligen att öltillverkarna själva måste betala för varje flaskas transport till Systembolagets centrallager i Örebro. Det innebär klara konkurrensmässiga fördelar för bryggerier i närheten av Örebro och i storstäderna, medan bryggerier på landsbygden kommer att få sämre villkor.

Systembolagets mål är att erbjuda ett stort och kvalitetssäkrat ölsortiment i hela Sverige, och samtidigt värna om en långsiktigt hållbar distribution och hantering. För att uppmuntra småskalig öltillverkning har Systembolaget hittills erbjudit en fördelaktig logistiklösning till de lokala leverantörerna. Med den nya lösningen får varje bryggeri som önskar att deras öl ska finnas med i beställningssortimentet själva betala för transporten till centrallagret i Örebro. Eftersom Systembolaget lägger löpande beställningar riskerar detta att bli kostsamt för de små bryggerierna. Särskilt för bryggerier som ligger långt från Örebro. Dessa bryggerier kan räkna med högre transportkostnader från och med september. Bryggerier i närheten av Örebro och i storstäderna får istället fördelar.

Många små bryggerier har redan nu uttryckt sig negativt om den nya logistiklösningen. I Det här framgår i en artikel som SvD Näringsliv skrev den 19 maj 2014. Kritiken riktas framförallt mot att övergången mellan det nya och det gamla logistiksystemet går alldeles för snabbt. Det nuvarande logistiksystemet har gått ut på att det närmaste systembolaget tagit hand om alla transporter. Med de nya reglerna måste de enskilda bryggerierna sköta sina egna leveranser. Att det skulle vara ekonomin som ligger bakom är en vanlig uppfattning hos de drabbade bryggerierna. Systembolaget har dock tillbakavisat liknande påståenden med motiveringen att varje leverantör måste göra sina egna affärsmässiga bedömningar. Läs hela artikeln här: http://www.svd.se/naringsliv/mikrobryggerier-far-betala_3575306.svd